واحد تصفیه آب نیروگاه

مقدمه انرژی الکتریکی, یکی از بهترین صورت های انرژی است که بشر به آن دست پیدا کرده است. مهندسی مپتا با دانش خود موفق به نگهداری سیستمهای مختلف نیروگاهیی از جمله نیروگاه دماوند را به عهده بگیرد. در ذیل به نکاتی چند از نگهداری سیستمهای فوق اشاره میگردد

در نیروگاه بخاری که صور مختلف انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل می شوند، آب نقش اساسی دارد .مهمترین خصوصیتی که آب باید داشته باشد، کیفیت وخلوص آب است،که رساندن آب به کیفیت مورد نظر در حیطه کارهای مهندس شیمی می باشد .به همین خاطر در نیروگاه بخشی به عنوان امور شیمی در نظر گرفته شده است که واحد های زیر تحت نظارت این بخش کنترل می شوند:

1. پیش تصفیه خانه 2. تصفیه خانه اصلی 3. تصفیه خانه بین راهی (CPP) 4. هیدروژن سازی 5. آب ژاول سازی

6. واحد آب شیرین کن

آبی که از چاه استخراج می شود باید مراحل مختلف تصفیه را طی کندتابه کیفیت مورد نظر برای استفاده در سیکل برسد.نخست در پیش تصفیه خانه ذرات معلق آن ته نشین می شود .سپس در تصفیه خانه اصلی سختی آن گرفته می شود وبا استفاده از رزین های تبادل یونی به آب بدون یون تبدیل می شود وسرانجام وارد سیکل می شود.آب پس از طی هر دور وارد CPP می شود تا مجدداً تصفیه شود تا مواد شیمیایی تزریقی به آب وزنگ زدگیهای داخل مسیر لوله ها,گرفته شود.برای خنک کردن بخارات سیکل در کندانسور از آب چاه و یا دریا استفاده می شود که در استخر های کنار نیروگاه و یا دریا برای از بین بردن جلبکها,خزه ها وبارنیکلها،به آب مقداری آب ژاول تزریق می شود.آب ژاول مورد نیاز در واحد آب ژاول سازی تولید می شود.

پیش تصفیه خانه برای تولید آب زلال وعاری از ذرات بسیار ریز معلق و بدون رنگ به تجهیزات مختلف، مواد شیمیایی مناسب ودر نهایت افراد آموزش دیده نیاز است که بتوانند با بکارگیری از تجهیزات واستفاده از دستورالعملها آبی مطابق معیار های داده شده برای مصارف قسمت های مختلف نیروگاه تهیه نمایند. آب رسیده به نیروگاه در استخر های حداق 1500 متر مکعبی ذخیره می شود. آب این استخر توسط 3پمپ البته یکی در حالت stand by، به سمت 5فیلتر شنی که یکی از آنها نیز در حالت stand by می باسد، هدایت می شود.

فیلتر های شنی هر فیلتر شنی دارای یک ورودی جهت ﺁب خام و خروجی ﺁب تمیز, سرریزه ها و بالاخره مسیر ورودی و خروجی بک واش می باشد.همچنین دارای درین برای درین دادن در ابتدای بهره برداری است. هنگامی که ﺁب از میان لایه های فیلتر می گذرد ناخالصی های موجود در ﺁن در فیلتر باقی می ماند و در نتیجه با گذشت زمان فیلتر کثیف می شود که با بالا رفتن اختلاف فشار ورودی و خروجی روی تابلو کنترل ﺁلارم خواهد ﺁمد. برای تولید آب آشامیدنی و رنگبری و بوگیری آب به فیلتر های زغالی منتقل می شود. این فیلتر ها هر کدام محتوی زغال فعال می باشد که قادر هستند مواد آلی، رنگ بو مزه وگازهای محلول در آب را از آن جدا نماید. برای گندردای آب, به آب ورودی به فیلتر زغالی مقدار ppm 8/0 کلر وبه آب خروجی از فیلتر حداکثر ppm 3/0 کلر تزریق تزریق می شود. موقعیکه اختلاف فشار به MWG4 رسید فیلتر را بایستی از مدار خارج کرد.

تصفیه خانه اصلی فرایند بهره برداری در یک بویلر بنسون (boiler Benson) به گونه ای است که همه آب ورودی به سیستم آب تغذیه وارد بویلر وپس از آن به شکل بخار وارد توربین می شود. از این رو همه ناخالصی های موجود وارد آب بویلر می گردد واگر در بویلر بر جای نمانند وارد توربین می شوند. این کار با استفاده از رزین های کاتیونی و رزین های آنیونی در گذشته و یا سیستم های نوین آب شیرین کن در امروزه انجام می شود. ناخالصی های که در دیواره بویلر بر جای می مانند، موجب داغ شدن موضعی، خوردگی و سوراخ شدن لوله ها می شوند واگر سیلیس (SiO2 ) به پره های توربین بچسبد باعث کاهش راندمان توربین خواهد شد. لذا لازم است که آب ورودی به سیستم تغذیه دارای بالاترین درجه خلوص باشد.این آب در تصفیه خانه اصلی (Demineralization Plant) تامین می گردد. در رزینهای کاتیونی, کاتیون های Na+ ، K+، Mg++ وCa++ با یون هایH+ تعویض می شوند .ماحصل این تعویض یونی، تولید گاز هیدروژن است. برای خار ج ساختن گاز دی اکسید کربن تولیدی از Co2 trickler استفاده می شود. Co2 trickler از یک برج آکنده با 8000 حلقه راشیگ تشکیل شده است که برای جذب Co2 حاصل از یونهای بی کربنات های تشکیل شده در واحد کاتیونی یا موجود در آب مورد استفاده قرار می گیرد. آب واحد کاتیونی توسط یک دوش به صورت اسپری در می آید و هوا از پایین توسط یک فن دمیده می شود .Co2 جذب شده در برج از بالای برج به محیط ونت می شود آب پس از حذف Co2 در مخزن انتهای برج ذخیره می شود.پس از آن آب وارد ستون های تعویض کننده آنیونی می شود که به صورت دو واحد موازی و مجزا که همواره یکی در مدار است. آب از پایین برج که رزینهای آنیونی ضعیف قرار دارند، وارد ستون می شود اگر کنداکتیویته آب به MS/s6- 5 ستون باید احیا شود احیای ستون های آنیونی با استفاده از سود صورت می گیرد. در ستونهای مبادله کننده آنیونی، یونهای نظیرCl- ،SO42- بعلاوه CO2 باقی مانده با یونهای OH- تعویض می شوند. در صورت استفاده از آب شیرین کن بجای استفاده از ستون های تبادل یونی آنیون و یا کاتیون ، به مراتب هزینه های نگهداری کاهش چشمگیری داشته و کیفیت آب خروجی بالاتر و هزینه های نگهداری نیز کاهش میابد.به توضیحات این محصول در بخش محصولات این شرکت مراجعه نمایید.

اکنون آب فاقد مود معدنی وخنثی است برای حذف آخرین اثرات مواد معدنی آب از فیلتر بستر مخلوط (mixed bed filter) می شود در فیلتر بستر مخلوط یک مخلوط کاملا یکنواخت از رزینهای آنیونی وکاتیونی قوی وجود دارد . اکنون آبی که مواد معدنی آن کاملا حذف شده است در استخر های آب میک آپ جهت مصرف در دسترس می باشد. مبادله کننده کاتیون وآنیون به صورت فیلتر های Flow matic filter مورد استفاده قرار می گیرند، یعنی در مدت بهره برداری آب از پایین به بالا جریان می یابد وبه هنگام احیاء جریان در فیلتر از بالا به پایین می باشد.

تصفیه خانه شامل دو خط وهر یک شال یک ستون کاتیونی ویک ستون آنیونی ویک بستر مخلوط ویک حذف کننده دی اکسید کربن می باشد، که یک خط در وضعیت بهره بر داری اتوماتیک آب کاملا عاری از مواد معدنی فراهم می سازد.

ملاک تعویض خط در وضعیت اتوماتیک "هدایت الکتریکی است . اگر هدایت الکتریکی از 20 میکروزیمنس بر سانتیمتر تجاوز نماید مبادله کننده های کاتیون وآنیون از حالت بهره برداری خارج شده و خط بعدی با استارت آپ واشینگ آغاز بکار میکند. هنگامیکه کنداکتیویته به کمتر از 20 میکروزیمنس بر سانتیمتر برسد در وضعیت بهره برداری قرار می گیرد. مبادله کننده کاتیون اشباع شده با اسید سولفوریک ومبادله کننده آنیون اشباع شده با محلول سود احیاء می شود.اسید وسود مورد نیاز به ترتیب از مژرینگ تانکهای اسید وسود تامین می شود.

C.P.P سی پی پی خلاصه شده کندانست پلشینگ پلنت می باشد که (تصفیه خانه بین راهی) نام دارد. وقتی بخار از توربین فشار ضعیف به کندانسور رفته و در برخورد با لوله هایی که درون ﺁنها ﺁب سرد دریا در جریان می باشد, بخار ﺁب تبدیل به ﺁب کندانسه شده و چون در این سیکل ئیدرازین, ﺁمونیاک, سولفات و کلرور ها و همچنین نشتی احتمالی کندانسور باعث نفوذ ﺁب دریا به ﺁب کندانسه گردیده کنداکتویته این ﺁب برگشتی را بالا برده که از حد مجاز زیادتر می باشد و این ﺁب مجددا در سیکل قرار می گیرد. در نیروگاه برای هر واحد یک سیستم تصفیه بین راهی (c.p.p) در نظر گرفته شده است .هر یک از این واحد های c.p.p از دو دستگاه کارتریج فیلتر و دو دستگاه فیلتر های میکسبد (ستون مخلوط رزینهای آنیونی وکاتیونی) تشکیل شده است که معمولا دو کارتریج فیلتر با یک ستون مخلوط در مدار قرار می گیرند.اگر شرایط شیمیائی آب ورودی به c.p.p خوب باشد، می توان حتی ستون مخلوط را از مدار خارج نمود. C.P.P از دو فیلتر مکانیکی به نام کارتریج فیلتر و دو فیلتر شیمیایی به نام میکسبد فیلتر تشکیل شده است.

کارتریج فیلترها:

درون فیلتر مکانیکی بنام کارتریج لوله هایی قرار دارد که دیواره ﺁن از بافته های سلولزی بوده و کار ﺁن تصفیه مکانیکی, گرفتن املاح معلق در ﺁب میباشدجنس فیلتر های آن از نوعی سلولز می باشد وآب از قسمت خارجی فیلتر هابه سمت داخلی آنها عبور کرده وضمن عبور کلیه مواد معلق خود را که معمولا اکثر آن آهن می باشد بجا گذاشته واز آن عبور می نماید.

میکسدبد: دو فیلتر شیمیایی بنام میکسدبد که از رزینهای ﺁنیونی و کاتیونی تشکیل شده و رزینهای ﺁنیونی یونهای منفی داخل ﺁب و رزینهای کاتیونی یونهای مثبت داخل ﺁب را می گیرد. رزینهای ﺁنیونی و کاتیونی با هم روی یک صفحه ای از نازل ها قرار دارند و زیر هر میکسدبد دارای یک فیلتر رزین گیر بصورت یک قیف می باشد.

وظیفه میکسبد ها در C.P.P گرفتن یون های آهن محلول وسیلیس محلول است که از لوله های بویلر می آید ونیز نمکهایی که احتمالا در تصفیه خانه گرفته نشده اند .یا آلودگی آب کندانسور که در اثر نشت لوله کندانسور و ورود آب در یا به آن بوجود می آید. در هر حال, آب خروجی از کندانسور (به خاطرتزریق قبلی) مقدار ی آمونیاک دارد. آمونیاک در آب تولید یون آمونیوم (NH4+) می کند ،که یک کاتیون است. معمولا مقداری یون های آهن (Fe2+) وسیلیکات (SiO3) کمتر از ۲ppbاست، بنابراین کارعمده رزین تعویض کاتیون درمیکسد بد C.P.P گرفتن یون آمونیم است .به همین دلیل مقدار رزین کاتیونی در C.P.P بمراتب بیشتر از ﺁنیونی است اگر به هرنحوﺁب دریا از طریق لوله ها ی کندانسور نشت کند. نمک هایش مثل کلرور سدیم به سیستم وارد می شود و هدایت الکتریکی بعد از C.P.P افزایش می یابد.