شرکت مهندسی مپتا پیشنهادات ویژه و در خور توجهی برای کارخانجات تولیدی دارد.

فرقی ندارد چه کارخانه مواد غذایی باشد

چه کارخانه نساجی،چه کارخانه الکترونیکی

 
Indonesia-factory-for-flarelash-4
مهم نیست ! هدف ما یک چیز است و آن دستیابی به آب صنعتی سالم و بدون رسوب برای تاسیسات و مدارات چرخشی سرمایش و گرمایش است . هدف تولید آبی گوارا برای هرگونه تجمعات انسانی است و در نهایت هدف ما بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب جهت جلوگیری از هرز آب میباشد. با کارشناسان ما تماس بگیرید.