RO_domestic_water_filtration_system
این دستگاه بدون نیاز به نصب سخت ، بدون نیاز به استفاده از مخزن بوده و بدون استفاده از برق ، آب را تصفیه میکند.از مزایای دیگر آن میتوان به استفاده کامل و بازدهی 100 درصدی آن اشاره نمود بدین معنی که برخلاف دیگر دستگاههای موجود در بازار هیچ گونه تلاف آب نداشته دور ریز فاضلاب ندارد. این محصول ، متعلق به کشور کره بوده و از گارانتی یکساله این شرکت و خدمات پشتیبانی ده ساله برخوردار است. همچنین علاوه بر مصارف خانگی ، توصیه شده است که در مصارف بیمارستانی و آزمایشگاههی که نیاز به آبهای حساس و با دقت بالا دارند نیز استفاده شود.